NH VILLAGE ARCHITECTS trải nghiệm nghệ thuật Vườn Trúc Chỉ của họa sĩ Phạm Hải Bằng tại Huế


Kiến trúc sư Trần Đại Nghĩa trải nghiệm nghệ thuật trúc chỉ tại Vườn Trúc Chỉ của họa sĩ Phạm Hải Bằng tại Huế.

Trúc Chỉ là một hình thức nghệ thuật giấy mới, làm cho giấy không còn chỉ là nền vẽ cho các tác phẩm nghệ thuật mà chính bản thân giấy là một nghệ thuật, được phát hiện và phát triển và dẫn dắt bởi họa sĩ Phạm Hải Bằng. Hiện nay Trúc Chỉ đã bắt đầu được ứng dụng rộng rãi. Các bạn quan tâm đến nghệ thuật vào Huế có thể vào thăm để trải nghiệm trực tiếp. Xin cám ơn họa sĩ Phạm Hải Bằng đã tạo điều kiện để NH VILLAGE ARCHITECTS có một trải nghiệm tuyệt vời.