Các bài báo đăng tải Công trình Moon House - thiết kế bởi NH VILLAGE ARCHITECTS


Các bài báo đăng tải Công trình Moon House - thiết kế bởi NH VILLAGE ARCHITECTS:

Archdaily: https://www.archdaily.com/904689/moon-house-nh-village-architects

Design Boom: https://www.designboom.com/architecture/nh-village-architects-moon-house-10-29-2018/

Kiến Việt: https://kienviet.net/tag/moon-house/

Handhome: http://handhome.net/nha-mat-trang-nh-village-architects/

Và nhiều website khác với Searching Keyword: “Moon House” "Nhà méo" "Nhà Mặt trăng" & “NH Village Architects”