Công trình của NH VILLAGE ARCHITECTS thiết kế đã đến với bạn đọc và đồng nghiệp quốc tế


Công trình của NH VILLAGE ARCHITECTS thiết kế đã đến với bạn đọc và đồng nghiệp quốc tế, tờ DESIGN BOOM đăng bài về công trình nhà hàng KIMONO:

http://www.designboom.com/architecture/nh-village-architects-worklounge-03-kimono-ha-noi-vietnam-04-22-2016/


Tin tức khác